07-09-2019 - 06:30

Đại hội Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khoá IX ( nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Sáng ngày 07/09/2019, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khoá IX ( nhiệm kỳ 2019 - 2024) tổ chức đại hội cơ sở tổng kết công tác khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) và đặt phương hướng hoạt động khóa IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024).  Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban dân vận, Sở Văn hóa, thể thao & Du lịch, Thường trực Hội liên hiệp Văn học Nghệ Thuật Hà Tĩnh cùng các hội viên Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

       Nhiệm kỳ qua, Chi hội có 02 hội viên được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam là Hội viên Lê Quang Thắng (Chuyên ngành Đồ họa) và Hội viên Nguyễn Văn Dương (Chuyên ngành Hội họa), nâng số lượng Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam lên 7 người. Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ; phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, động viên đội ngũ họa sĩ, những người sáng tác Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc…., tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới nhằm tạo ra nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Các hội viên chấp hành đường lối, quan điểm, Văn hóa, Văn nghệ của Đảng, hoạt động chuyên môn, gương mẫu chấp hành Điều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động. 

      Chi hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động về mỹ thuật ở tỉnh,từ các hoạt động đi tham dự trại sáng tác, phổ biến tác phẩm. thực tế, chuyên môn, lần đầu tiên, Đặc biệt, có hơn 30 tác phẩm của các hội viên, gồm tranh Hội họa, Đồ họa, tranh Cổ động đã tham dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV, Bắc miền Trung; hơn 20 tác phẩm tranh Cổ động và 7 tác phẩm tranh châm biếm tham gia triển lãm toàn quốc do Cục Văn hóa cơ sở, Tổng cục XDLL- Công an nhân dân Việt Nam, Ủy ban DSKHHGĐ  tổ chức. Nhiều tác phẩm tham dự đã đạt Giải thưởng, được nghiệm thu tài trợ.(HS Lê Anh Ngọc, Võ Tá Lục, Lê Quang Thắng, Đặng Thiện Chân, Lê Anh Tuấn...).Trong nhiệm kỳ, hai hội viên được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam (Họa sĩ Lê Anh Ngọc và họa sĩ Hoàng Hữu Trí) và được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam (Họa sĩ Lê Anh Ngọc). Năm 2018, được sự chỉ đạo và giúp đỡ của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cùng phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức thành công Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV, Bắc miền Trung lần thứ 23 tại Hà Tĩnh. Đợt Triển lãm này Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao bộ giải thưởng (gồm 6 giải) của tỉnh Hà Tĩnh cho các tác giả, trong đó. Hội viên Trung ương có 4 họa sĩ gồm: Lê Anh Ngọc (Giải Nhất), Đặng Thiện Chân (Giải Nhì), Hoàng Hữu Trí (Giải Ba), hai hội viên Lê Anh Tuấn, Võ Tá Lục (Giải Khuyến khích) và Hội viên địa phương có tác giả Trần Thế Vinh (Giải Ba). 
        Tuy vậy, hoạt động của Chi hội thời gian qua còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục khi chưa có nhiều tác phẩm phản ánh sinh động, sâu sắc, xứng tầm với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới quê hương, đất nước; công tác đào tạo, bồi dưỡng các hội viên vào Hội Mỹ thuật Việt Nam và địa phương còn có những bất cập, hạn chế. Chi hội chưa chủ động tổ chức được nhiều cuộc đi thực tế, tham gia trại sáng tác. Các tác phẩm tham gia Triển lãm hạn chế về đề tài, chất lượng tác phẩm chưa cao, số lượng quá ít, chưa chịu khó đầu tư sáng tác….

       Nhiệm kì tiếp theo, Chi hội sẽ chủ động tham mưu và tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan  trong hoạt độngj mỹ thuật, hưởng ứng các chủ trương của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội liên hiệp VHNT tỉnh. Quan tâm động viên các họa sĩ tích cực sáng tác để có nhiều tác phẩm tốt tham gia Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV, Bắc miền Trung, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động Chi hội, tạo điều kiện cho sự tìm tòi sáng tạo của Hội viên để có nhiều tác phẩm có tư tưởng và giá trị nghệ thuật, thấm nhuần tính nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc lịch sử của dân tộc và công cuộc đổi mới của đất nước; Phối hợp tổ chức các hoạt động, tổ chức sinh hoạt thường xuyên, thực hiện việc thu - chi Hội phí, kết nạp Hội viên mới. Khắc phục hạn chế, yếu kém trong hoạt động nghề nghiệp, nâng cao chất lượng Hội viên. Nâng cao tính đoàn kết trong Chi hội tạo vai trò nòng cốt đối với phong trào mỹ thuật ở địa phương; Tiếp cận, vận động các tác giả trẻ có năng lực chuyên môn hội họa, đã được đào tạo qua các trường, tham gia sáng tác và có nhiều tác phẩm tốt tham dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV, Bắc miền Trung đồng thời chú trọng bồi dưỡng phát triển Hội viên mới. Tại đại hội, các hội viên cũng có dịp đưa ra những góp ý đầy thẳng thắn vào bản báo cáo dự thảo như cần chú trọng bồi dưỡng, động viên các hội viên địa phương cùng nhau đoàn kết xây dựng Chi hội ngày càng phát triển mạnh, sáng tác nhiều tác phẩm có chiều sâu; phấn đấu có thêm một số triển lãm của tập thể, nhóm tác và cá nhân trong nhiệm kỳ tới….

         Phát biểu tại đại hội, nhà văn Phan Trung Hiếu – chủ tịch Hội liên hiệp Văn học Nghệ Thuật Hà Tĩnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tất cả thành viên Chi hội trong nhiệm kỳ qua khi đã đạt được nhiều giải thưởng, thành tích khá tốt trong điều kiện còn nhiều khó khăn, hạn chế và mong muốn mỗi hội viên sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được, góp phần xây dựng phong trào Mỹ thuật tỉnh nhà ngày càng phát triển. 

     Chi hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới do họa sĩ Nguyễn Văn Dương (Chi hội trưởng) và  Họa sĩ Võ Tá Lục ( Chi hội phó) và bầu đại biểu của chi hội đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) gồm họa sĩ Võ Tá Lục và Nguyễn Văn Dương.. 

Nhà văn Phan Trung Hiếu tặng hoa chúc mừng BCH mới

Các hội viên chụp ảnh kỷ niệm cùng đại biểu

Linh Châu
 

 

. . . . .
Loading the player...