05-01-2018 - 08:23

Hà Tĩnh tổng kết hoạt động báo chí năm 2017

Sáng ngày 04/1/2018, Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo Sở TT&TT, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trong tỉnh và Văn phòng đại diện các báo Trung ương đã tới tham dự.

     Trong năm 2017, các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân; tuyên truyền sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, kíp thời phản ánh các sự kiện quan trọng của đất nước,quê hương.

      Tuy vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm như số phóng viên, cộng tác viên có biểu hiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng nghề nghiệp để gây phiền hà, sách nhiễu ở cơ sở; việc sử dụng thông tin thiếu một kiểm tra, sàng lọc trước khi đăng tải, dẫn đến một số bài báo thiếu khách quan, chưa toàn diện, thiếu ý thức xây dựng… nhưng nhìn chung đời sống báo chí trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, hoạt động cơ bản đúng tôn chỉ, mục đích, phát huy được vai trò và thế mạnh của mình trong nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,về công tác xây dựng Đảng, Nông thôn mới; khắc phục sự cố môi trường biển; cơn bão số 10, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới…

       Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế, tập trung tuyên truyền cho nhiệm vụ 2018 của tỉnh nhà, trong đó có các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, nhất là Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2018); kỷ niệm 240 năm sinh, 160 năm mất của danh nhân, Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ (1778-1858)…Ngoài việc tăng cường quản lý hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn, đồng chí cũng yêu cầu Sở TT&TT, Hội Nhà báo quan tâm hơn đến việc nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật kiến thức cho đội ngũ những người làm báo trên địa bàn; tiếp tục tổ chức tốt các cuộc thi, giải thưởng báo chí ở địa phương và của Trung ương.

Bảo Phan

 

. . . . .
Loading the player...