21-11-2017 - 08:43

HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH HỌP XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN, NGHỆ NHÂN ƯU TÚ

Sáng ngày 20/11/ 2017, Hội đồng cấp tỉnh Hà Tĩnh đã họp phiên thứ nhất để tiến hành rà soát danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp.

         Theo báo cáo của Sở VHTT&DL, có 23 hồ sơ các nghệ nhân tiêu biểu được đưa vào danh sách trình Hội đồng cấp tỉnh, trong đó có 6 trường hợp đưa vào xét danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 17 Nghệ nhân ưu tú. Những Nghệ nhân được đề nghị xem xét danh hiệu Nghệ Nhân nhân dân lần này bao gồm các ông bà: Trần Khánh Cẩm ( Kỳ Anh), Nguyễn Ban ( Nghi Xuân), Nguyễn Thanh Minh ( Thành phố Hà Tĩnh), Vũ Thị Thanh Minh ( Cẩm Xuyên), Hoàng Bá Ngọc ( Cẩm Xuyên), Nguyễn Thị Hà ( Can Lộc) và danh hiệu Nghệ nhân ưu tú gồm: Nguyễn Tiến Khởi ( Hương Khê), , Phạm Thế Nhuần ( Cẩm Xuyên), Trần Minh Chính ( Thạch Hà), Trần Thị Phượng ( Nghi Xuân),  Lê Thị Thỏa ( Kỳ Anh), , Nguyễn Viết Hoài ( TX Hồng Lĩnh, Nguyễn Thị Duyễn ( Kỳ Anh), Hồ Đức Trung ( Thạch Hà), Trương Quốc Đính ( Thạch Hà), Đặng Thị Nguyệt ( Thạch Hà), Lương Thị Nguyên ( Nghi Xuân), Nguyễn Công Trình ( Lộc Hà), Dương Thị Đào ( Thạch Hà), Nguyễn Thị Định ( Thành phố Hà Tĩnh), Vương Ngọc Vinh ( TX Hồng Lĩnh), Nguyễn Thị Thu Hường ( Cẩm Xuyên), Đặng Thị Vân ( Nghi Xuân).

            Căn cứ vào Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 của Chính phủ và đề nghị của ngành VHTT&DL, các thành viên Hội đồng cấp tỉnh đã  phân tích, đánh giá về chất lượng hồ sơ cũng như sự đóng góp thực tế của các nghệ nhân trong sự nghiệp bảo vệ, trao truyền và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể để xem xét vinh danh đúng đối tượng. Nhiều ý kiến thống nhất cho rằng, việc xét danh hiệu phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước, phải có quá trình cống hiến, hoạt động và đóng góp lớn trong sưu tầm, trình diễn, truyền dạy có tầm ảnh hưởng rộng cũng như phải đảm bảo tính chính xác về lý lịch hồ sơ, thành tích quá trình hoạt động.

            Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu Sở VHTT&DL bám sát Nghị định của Chính phủ và các văn bản có liên quan, hướng dẫn trực tiếp của Bộ VHTT&DL,  phối hợp với các thành viên Hội đồng cấp tỉnh tiếp tục rà soát, xác minh cụ thể quá trình hoạt động, thành tích đóng góp của từng trường hợp nhằm đảm bảo kết quả xét duyệt khách quan, đáp ứng các tiêu chuẩn theo đúng quy định; kịp thời hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng xem xét và bỏ phiếu bình chọn dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 25 tháng 11/ 2017.

Bảo Phan

. . . . .
Loading the player...