26-06-2020 - 16:43

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Chiều ngày 25/6/2020, Chủ tịch UBND Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du để soát xét, ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và các thành viên trong Ban tổ chức đã có mặt tham dự.

Sau phần báo của Sở VH-TT&DL, theo sự phân công của Ban chỉ đạo, các thành viên đã có báo cáo vắn tắt về tiến độ triển khi các công việc được giao, thảo luận và đề xuất một số kiến nghị có liên quan đến các hoạt động kỷ niệm và tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

      Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng yêu cầu Sở VH-TT&DL tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thành kế hoạch,nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên. Trên cơ sở nhiệm vụ đã phân công, các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán nguồn lực thực hiện để báo cáo lại Ban tổ chức. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao Hội Liên hiệp VHNT chủ trì việc xét và  trao Giải thưởng văn học Nguyễn Du lần thứ VII, phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam tổ chức trao giải các cuộc thi như: “Bạn đọc thuộc Truyện Kiều”, “Viết văn tế Nguyễn Du”, xuất bản một số ấn phẩm. Thông qua ý kiến đề nghị của một số đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL chủ động tham mưu cho UBND tỉnh lập hồ sơ trình Bộ VHTTDL, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lại quy hoạch một số hạng mục trong công tác trùng tu, tôn tạo khu di tích Nguyễn Du, đồng ý với hướng xử lí trả lại đình chợ Trổ cho xã Bùi La Nhân trên cơ sở có sự bàn bạc, thống nhất của các tổ chức có liên quan.

 

Bảo Phan

 

. . . . .
Loading the player...