14-12-2018 - 15:59

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ

Sáng 14/12/2018, nhân kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã đến dâng hoa, hương tại đền thờ, mộ Nguyễn Công Trứ (huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh).

     Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã dâng hoa, dâng hương thể hiện lòng thành kính, sự tri ân, tưởng nhớ tới công lao to lớn của Nguyễn Công Trứ đối với sự phát triển của quê hương đất nước.

     Trước anh linh của Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, Bí thư Tỉnh ủy nguyện hứa quyết tâm, nỗ lực, phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, quê hương, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu chính trị, KT-XH mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia đền thờ Nguyễn Công Trứ tại huyện Nghi Xuân 

Đình Hà
 

. . . . .
Loading the player...