01-04-2018 - 03:55

Liên hoan sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018 diễn ra từ ngày 11/4

Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, đến thời điểm này đã có khoảng 22 đơn vị đăng ký gần 30 tác phẩm tham gia Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018, trong đó các đơn vị sân khấu xã hội hoá chiếm 2/3.

Liên hoan Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2018 sẽ diễn ra tại Nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và tại các điểm diễn của các đơn vị sân khấu trên địa bàn TP.HCM từ ngày 11- 26/4. Đây là cơ hội để các nghệ sĩ nói riêng, khán giả nói chung được thưởng thức những tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu của sân khấu kịch nói cả nước.

Theo quy chế Liên hoan, các vở diễn tham dự liên hoan có chủ đề, tư tưởng và nội dung rõ ràng; không có nội dung bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các tác phẩm đề cao cái đẹp và các giá trị nhân văn, mang tính dự báo cao, có tác động tích cực tới đời sống xã hội và nhận thức của khán giả. Khuyến khích các vở diễn có nội dung hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hưởng ứng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước”.

Quy chế Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018 cũng có nhiều điểm mở như không hạn chế về đề tài với vở diễn, không hạn chế số lượng vở tham gia cho các thành phần sáng tạo như tác giả, đạo diễn… Mỗi đơn vị nghệ thuật được tham gia một vở diễn, với đơn vị có nhiều đoàn nghệ thuật biểu diễn theo chức năng nhiệm vụ do đơn vị chủ quản quy định, số lượng vở diễn tham gia Liên hoan tương ứng với số lượng các đoàn.

Liên hoan cũng chấp nhận các đơn vị có tư cách pháp nhân, có thời gian hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật kịch nói từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia Liên hoan nên đã có cả những đơn vị mới được thành lập vài năm, thậm chí 1 năm cũng đăng ký tham gia./.

Theo dangcongsan.vn

. . . . .
Loading the player...