30-05-2020 - 02:32

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đình Hướng

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đình Hướng (Trần Hướng)

Hội viên Chuyên ngành Nhiếp ảnh Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh (1996)

Hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (2002)

Địa chỉ liên lạc: Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0913.547.399; Email: tranhuongvnht@gmail.com

Tác phẩm đã công bố:

Đã có nhiều tác phẩm được triển lãm ở trung ương, khu vực và địa phương

Giải thưởng VHNT:

Điện ảnh:

- Giải B của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (Trần Danh Viện – nhạc sĩ  của dòng La, Phim Tài liệu, năm 2011)

- Giải C của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (Đại tá Nguyễn Đôn chân  dung người lính cụ Hồ, Phim Tài liệu, năm 2014)

Nhiếp ảnh:

- Giải C của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (Sao biển, năm 2002)

- 2 Giải Khuyến khích Triển lãm Ảnh nghệ thuật toàn quốc: lần thứ 22 (Chiều buông, năm 2003) (Nốt nhạc chiều, năm 2014)

- 2 Huy chương Bạc Liên hoan Ảnh NT khu vực BTB: lần thứ 10 (Sao biển, năm 2002) và lần thứ 11 (Lão ngư, năm 2004) 

- 3 Huy chương Đồng ở các kỳ Liên hoan Ảnh NT khu vực BTB:  lần thứ  8 (Dưới mặt trời xanh, năm 2000); lần thứ 15 (Tiếp thêm sức mạnh, năm 2008) và lần thứ  25 (Sau chuyến ra khơi, năm 2018)

- 4 Giải Khuyến khích ở các kỳ Liên hoan Ảnh NT khu vực BTB:  lần thứ  16 (Bến cá, năm 2009); lần thứ 19 (Vươn ra biển lớn, năm 2012); lần thứ 21 (Nốt nhạc chiều, năm 2014) và lần thứ 22 (Bên bờ sông La, năm 2015)

- Giải Ba Triển lãm ảnh “Bưu điện VN nhìn lại một chặng đường đổi mới vững bước tiến vào thế kỉ 21” (Đến với Việt Nam, năm2001 - được Hội Nghệ sỹ NAVN bảo trợ)

-  Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh “Các vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên VN” (Tiếng rừng, năm 2003 - được Hội Nghệ sỹ NAVN bảo trợ)

- 4 Giải Khuyến khích ở các kỳ Liên hoan Ảnh NT khu vực BTB: lần thứ  16 (Bến cá, năm 2009); lần thứ 19 (Vươn ra biển lớn, năm 2012); lần thứ 21 (Nốt nhạc chiều, năm 2014) và lần thứ 22 (Bên bờ sông La, năm 2015)

- Giải Nhì cuộc thi và triển lãm ảnh NT lần 3 “Hà Tĩnh quê hương tôi” (Nhịp điệu công trình, năm 2011 - được Hội Nghệ sỹ NAVN bảo trợ)

- 3 Giải Ba ở các Cuộc thi ảnh NT Hà Tĩnh:  (Tâm linh, năm 1997); lần thứ 2 (Lão ngư, năm 2003); lần thứ 5 (Quên cả thờ gian, năm 2016)

-  4 Giải thưởng VHNT Nguyễn Du: Giải C (lần 3, năm 2000);  2 giải B (lần 4, năm 2005), (lần 5, năm 2009) và Giải A (lần 6, năm 2015)

Khen thưởng:

- Huy chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam

- Huy chương vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam

Tác phẩm tự chọn:

Nốt nhạc chiều (2014)

Lão ngư (2004)

Dưới mặt trời xanh (2000)

Đền thiêng trên hồ Kẽ Gỗ (2017)

Thành phố Hà Tĩnh - một góc nhìn (2018)

. . . . .
Loading the player...