30-07-2020 - 06:35

Tác giả Phan Xuân Lẫm

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phan Xuân Lẫm, sinh năm 1955, quê quán Cẩm Thịnh - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh

 

Ngày sinh: 20 - 01 - 1955

Quê quán: Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Chuyên ngành: Nhiếp ảnh

Năm kết nạp: 1997

Nguyên là Đại tá Bộ đội Biên phòng

Địa chỉ liên lạc: Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Điện thoại: 0982226751

Tác phẩm đã công bố:

Đã có một số tác phẩm được triển lảm khu vực và địa phương (Tình quê, Làm duyên, Chiều Thiên Cầm…)

Giải thưởng VHNT:

- Giải Ba của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Hành quân ra thao trường, năm 1995)

 

. . . . .
Loading the player...