14-10-2020 - 16:28

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

Ngày 12-10, Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IX (2020-2025) Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội, với gần 500 đại biểu thay mặt cho hơn 1.000 hội viên thuộc 77 chi hội trên cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thanh Tùng

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tập trung làm tốt hai nhiệm vụ chính là nâng cao chất lượng hội viên và các giá trị tác phẩm nhiếp ảnh, thông qua hoạt động tập hợp lực lượng, khuyến khích sáng tác, tổ chức các cuộc thi, triển lãm quy mô trong nước và quốc tế, từ đó khẳng định vai trò, tác dụng của nhiếp ảnh trong đời sống xã hội và phục vụ đất nước.

Ở nhiệm kỳ mới, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực sáng tạo nghệ thuật nhiếp ảnh; tư vấn, định hướng sáng tác nhiếp ảnh chuyên sâu cho hội viên để có nhiều tác phẩm giá trị cao, đồng thời chăm lo các nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành và tạo nguồn hội viên trẻ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những thành tựu, đóng góp quan trọng của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trong quá trình phát triển đáng tự hào và trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí mong và tin tưởng ở nhiệm kỳ mới, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển của thời kỳ mới.

Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) ra mắt tại đại hội. Ảnh: Thanh Tùng

Nhằm tận dụng thời cơ đưa nền nhiếp ảnh phát triển đúng hướng và nhảy vọt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành khóa mới nêu gương đoàn kết, tập hợp lực lượng, xây dựng và phát triển đội ngũ hội viên có chất lượng từ các chi hội cơ sở đến Trung ương, phát huy tâm huyết, sức sáng tạo và trách nhiệm của mỗi hội viên, góp phần xứng đáng phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội cũng cần đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho nhiếp ảnh chuyên nghiệp phát triển, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng của các nghệ sĩ theo luật pháp và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện để nghệ sĩ tự do sáng tác, sáng tạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát triển, các nghệ sĩ nhiếp ảnh tiếp tục cống hiến cho đất nước bằng tài năng, trách nhiệm và tâm huyết.

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam gồm 13 thành viên, trong đó nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông được tín nhiệm bầu là Chủ tịch.

Nguồn tin: hanoinmoi.com.vn

. . . . .
Loading the player...