07-03-2024 - 03:21

Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương ở Hà Tĩnh

Thông tin từ UBND thị xã Hồng Lĩnh, các hoạt động lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương và phần hội truyền thống năm 2024 sẽ được diễn ra từ ngày 16/4/2024 đến ngày 18/4/2024 (tức ngày 08/3 đến ngày 10/3 Âm lịch) tại Khu di tích Đại Hùng (tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chương trình văn nghệ tại lễ giỗ năm 2022

Phần lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương gồm: Lễ dâng cúng vật phẩm của các địa phương trong toàn thị xã được tổ chức vào chiều 16/4/2024 (tức ngày 8/3 âm lịch); lễ tế dân gian và nghi lễ rước linh vị Thủy Tổ và Quốc Tổ Hùng Vương tổ chức vào ngày 17/4/2023 (tức ngày 9/3 âm lịch); phần nghi lễ Nhà nước được tổ chức vào ngày 18/4/2024 (tức ngày 10/3 âm lịch).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ triển khai giải bóng đá tranh Cúp Hùng Vương lần thứ hai từ ngày 01 - 13/4/2024 (tức ngày 23/2 đến ngày 05/3 âm lịch); tổ chức đêm dạ hội văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước vào tối ngày 17/4/2024 (tức ngày 9/3 âm lịch); hội thi “Gói bánh chưng, bành dày dâng Quốc Tổ” ngày 17/4/2024 (tức ngày 9/3 âm lịch).

Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2024 nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là bảo tồn các giá trị văn hóa của các lễ hội truyền thống, từng bước đưa lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, xứng tầm với quy mô cấp tỉnh; góp phần quảng bá hình ảnh về thị xã Hồng Lĩnh nói chung và Khu di tích Đại Hùng nói riêng.

Nguyễn Nga

 

. . . . .
Loading the player...