08-06-2021 - 11:40

Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh để phòng, chống dịch COVID-19

Văn nghệ Hà Tĩnh thông báo quyết định số 140 /QĐ-BCĐ ngày 08/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh để phòng, chống dịch COVID-19

. . . . .
Loading the player...