28-05-2020 - 05:59

Tác giả Đậu Đình Hà

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Đậu Đình Hà, sinh năm 1972, quê quán Xuân Hải - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.

 

Bút danh: Đình Hà

Ngày sinh: 20/12/1972

Quê quán: Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Hiện là: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh: Chuyên ngành Nhiếp ảnh (2016)

Địa chỉ liên lạc hiên nay: Trung tâm Văn hóa, Truyền thông huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0946415777; Email: Dauha86@gmail.com

Tác phẩm tiêu biểu đã công bố:

Đã có một số tác phẩm được triển lãm ở khu vực và địa phương (Cao thế, Chuẩn bị cho vụ tôm mới, Ứng cứu…)

Giải thưởng VHNT:

1. Giải Nhì Cuộc thi ảnh TSNT Hà Tĩnh lần thứ V (Vui ngày lễ hội, năm 2016)

2. Giải Khuyến khích Cuộc thi Ảnh du lịch Hà Tĩnh lần thứ II (Trước sân đình Hội Thống, năm 2016)

Tác phẩm tự chọn:

Vui ngày lễ hội

Chuẩn bị cho vụ tôm mới

Ứng cứu

Trước sân đình Hội Thống

Cao thế

. . . . .
Loading the player...