29-12-2020 - 07:42

Thông báo của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương về việc gửi đề cương sách, bài viết đề nghị xét hỗ trợ

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo đến toàn thể hội viên công văn số 80-CV/HĐ về việc gửi đề cương, sách, bài viết đề nghị được hỗ trợ của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương !

. . . . .
Loading the player...