07-01-2019 - 16:10

Thông báo tổ chức ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại huyện Hương Sơn

Thực hiện chủ trương của Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phối hợp với huyện Hương Sơn tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII vào 15 giờ chiều ngày 11 tháng Giêng Kỷ Hợi ( tức ngày 15/2/ 2019 tại Khu du lịch sinh thái Hải thượng, huyện Hương Sơn.

 

       Đây hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân có ý nghĩa mở đầu cho các hoạt động văn hóa hướng về những ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm của quê hương đất nước trong có có sự kiện kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Hương Sơn, nhằm thiết thực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, Nghị quyết 23 của Bộ chính trị và Chương trình hành động 848 của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

            Các tác phẩm thơ nhạc viết về chủ đề: Mùa xuân, đất nước, tuổi trẻ, tình yêu, hướng về biên cương Tổ quốc và huyện Hương Sơn xin gửi về cho Ban tổ chức Ngày thơ: Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh ( 34B, Nguyễn Công Trứ, tp Hà Tĩnh) hoặc trực tiếp theo địa chỉ: phantrunghieuhvn@gmail.com hoặc nguyenngocphu08@ gmail.com. Bài tham gia xin gửi về trước cho BTC trước ngày 15/01/2019. Những tác phẩm được chọn giới thiệu trực tiếp trong chương trình, BTC sẽ liên hệ trực tiếp với các tác giả qua điện thoại. BTC sẽ chọn 50 bài hay để phục vụ việc trưng bày và thả thuyền thơ.

            Rất mong sự tham gia tích cực của các nhà thơ, tác giả trong và ngoài tỉnh để Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại Hương Sơn- Hà Tĩnh thành công tốt đẹp!

 

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...