16-02-2018 - 09:36

Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Nhân dịp đón mừng Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi thân ái gửi đến toàn thể đội ngũ cán bộ, văn nghệ sĩ tỉnh nhà và bạn đọc Tạp chí Hồng Lĩnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

         Là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, thời gian  qua, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh đã làm tốt công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, sáng tác, quảng bá, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đội ngũ văn nghệ sĩ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; trăn trở, tâm huyết, trách nhiệm với nghề, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực. 
         Năm 2018 - năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đòi hỏi chúng ta phải chủ động nhận diện, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực quyết tâm rất cao, trong đó có trách nhiệm đồng hành của đội ngũ văn nghệ sĩ. Vì vậy, Hội cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, đoàn kết, tập hợp hội viên và giới văn nghệ sỹ, tạo đột phá mạnh mẽ trên các mặt công tác trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ của Hội. Tiếp tục đổi mới nội dung Tạp chí Hồng Lĩnh, Website “Văn nghệ Hà Tĩnh”. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chủ trương, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên các lĩnh vực, các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt. Hướng mạnh hơn nữa vào chủ đề xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo lan tỏa sâu rộng, nâng cao niềm tin, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.  
         Chúc toàn thể cán bộ, hội viên, đội ngũ văn nghệ sỹ, bạn đọc Tạp chí Hồng Lĩnh sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và Tạp chí Hồng Lĩnh ngày càng phát triển! 

Lê Đình Sơn


 

 

. . . . .
Loading the player...