30-12-2022 - 01:56

Tổ chức tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 29/12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2022, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” đã chủ động triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện; chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 02 Nghị quyết. Triển khai xây dựng Đề án phát triển văn hoá Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 623 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng. Trong năm 2022 đã lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng 15 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022 khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 347.962/374.261 gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 92,9%); 1894/1937 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 97,8%); 976/1484 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 65,7%). Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao. Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể trong phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục, thể thao các cấp và Đại hội Thể dục, thể thao toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022. Thể thao thành tích cao tham gia thi đấu 43 giải, đạt 254 huy chương các loại, gồm 93 huy chương Vàng, 76 huy chương Bạc, 85 huy chương Đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Hoạt động du lịch dịch vụ đang phục hồi tích cực. Năm 2022, Hà Tĩnh đón 1,6 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (vượt 200% chỉ tiêu đặt ra trong cả năm 2022), trong đó khách lưu trú nội địa đạt 319.225 lượt, khách lưu trú quốc tế đạt 10.376 lượt. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn hóa, thể thao và du lịch vẫn còn một số hạn chế: Nguồn lực dành cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tuy đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao. Các mô hình điểm về gia đình đã được tỉnh triển khai xây dựng nhưng việc nhân rộng các mô hình chưa được các địa phương thực hiện có hiệu quả. Thể thao thành tích cao tuy đạt nhiều thành tích đáng kể nhưng vẫn chưa thực sự bền vững. Hoạt động du lịch, dịch vụ còn nhiều khó khăn, doanh thu chưa cao, chưa xây dựng được những tua tuyến, điểm du lịch hấp dẫn, chưa có những sản phẩm du lịch có thương hiệu mang tính cạnh tranh cao; công tác quảng bá, giới thiệu còn hạn chế, chậm đổi mới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những thành tích mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong năm 2022. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Vì thế, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung nỗ lực, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động thực hiện xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực của sự phát triển bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao. Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc đất và người Hà Tĩnh, có sức cạnh tranh với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng công bố Quyết định số 2515/QĐ-UBND, ngày 8/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc bổ nhiệm ông Võ Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh.

Đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh

Đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho nghệ nhân Vũ Thị Thanh Minh và nghệ nhân Nguyễn Ban

Đồng chí Lê Ngọc Châu – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 08 cá nhân

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã công bố các quyết định của Trung ương và tỉnh về việc trao tặng các danh hiệu, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào văn hóa, thể thao và du lịch thời gian qua. Cụ thể, trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân cho 02 cá nhân, Nghệ nhân Ưu tú cho 08 cá nhân; trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh; trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hương Khê và Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Bảo tàng Hà Tĩnh; trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Ban quản lý Di tích Nguyễn Du và ông Trương Huy Tuấn (Trưởng phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh); trao tặng Bằng khen và các danh hiệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Nguyễn Nga

. . . . .
Loading the player...