08-11-2017 - 18:34

Ứng dụng một số loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc ở Hà Tĩnh nhằm phát triển du lịch

Chiều ngày 08/11/2017, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Chi hội dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở, đánh giá đề tài khoa học cấp tỉnh “ Nghiên cứu, ứng dụng một số loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc ở Hà Tĩnh ( Ví giặm, Ca trù, Trò Kiều) nhằm phục vụ phát triển du lịch”.

     Tham dự buổi họp có đại diện Sở KH & CN, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh; các thành viên Hội đồng theo quyết định số 18/QĐ-CHVNDG ngày 03/11/2017 của Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh và nhóm tác giả tham gia thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh.

     Tại cuộc họp, đồng chí Phan Thư Hiền - chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “ Nghiên cứu, ứng dụng một số loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc ở Hà Tĩnh ( Ví giặm, Ca trù, Trò Kiều) nhằm phục vụ phát triển du lịch”  đã báo cáo về nội dung đề tài ( gồm 3 chương) cũng như những khó khăn trong quá trình nghiên cứu. 

     Các ủy viên phản biện cũng như các thành viên của Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp cơ sở như TH.S Nguyễn Trí Sơn – Giám đốc Bảo tàng Tỉnh, Ths Nguyễn Tùng Lĩnh – Trưởng phòng quản lý Di sản văn hóa, CN. Mai Quốc Quyền- Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh……đồng tình đánh giá cao đề tài khoa học do nhiều nhà nghiên cứu trên lĩnh vực Văn hóa dân gian, Bảo tồn Bảo tàng… tham gia thực hiện; ghi nhận đây là một đề tài khoa học mới, có tính thực tiễn cao, phục vụ tốt cho việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân gian, loại hình diễn xướng và là cơ sở phục vụ Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh một cách bền vững trong thời kì hội nhập và những vấn đề đưa ra đều khoa học, khách quan. 

     Mặc dù đề tài được thể hiện khoa học, chặt chẽ, khá hợp lý trong từng phần cụ thể; có sự đầu tư nghiêm túc về khoa học nhưng vẫn còn một vài nội dung cần lưu ý: cần cân đối giữa 2 nội dung ( nghiên cứu và ứng dung); thống nhất một số tên gọi ; tập trung quảng bá bằng cách xã hội hóa; nên đưa thêm phần kiến nghị vào đề tài.

     Kết thúc buổi nghiệm thu, Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian lê Văn Tùng – Hội viên Ban Văn nghệ dân gian thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật – Chủ tịch hội đồng công bố 100% số phiếu đánh giá đề tài khoa học tỉnh “ Nghiên cứu, ứng dụng một số loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc ở Hà Tĩnh ( Ví giặm, Ca trù, Trò Kiều) nhằm phục vụ phát triển du lịch” đạt yêu cầu.


Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...