08-04-2024 - 23:23

Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 04 /CT-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

. . . . .
Loading the player...