18-04-2017 - 10:28

Chùm tác phẩm tranh cổ động của Họa sĩ Hoàng Hữu Trí

Họa sĩ Hoàng Hữu Trí sinh năm 1946 tại Can Lộc Hà Tĩnh. Hội viên Hội mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành đồ họa. Ông có nhiều tác phẩm đã xuất bản và đạt được nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí. Xin hân hạnh giới thiệu một chùm tác phẩm tranh cổ động của họa sĩ.


Hát đối dân ca trên bến dưới thuyền

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

85 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên

Bác bắt nhịp bài ca đoàn kết

Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến

Việt Nam Apec 2017

. . . . .
Loading the player...