05-07-2020 - 09:55

Chùm tranh cổ động của Họa sĩ Hoàng Hữu Trí

Họa sĩ Hoàng Hữu Trí, sinh năm 1946, tại Đức Lâm - Đức Thọ, nay ở Khánh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành Đồ họa. Ông có nhiều tác phẩm đã xuất bản và đạt được nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu một chùm tranh cổ động của họa sĩ.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

45 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.....

50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc

. . . . .
Loading the player...