22-05-2018 - 13:43

Chùm tranh của tác giả Từ Xuân Bắc

Tác giả Từ Xuân Bắc sinh năm 1981 tại Thạch Kênh - Thạch Hà, hiện sống ở thị trấn Nghèn - Can Lộc. Tốt nghiệp trường Đại học nghệ thuật Huế, hội viên chuyên ngành Mỹ thuật - Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh. Tác giả đã có nhiều tác phẩm được triển lãm ở trong khu vực, in trên báo, tạp chí trung ương và địa phương... Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu 1 chùm tranh của anh.

Mùa Hạ - Chất liệu: Mực tàu giấy dó - Kích thước: 60cm x 80cm - Triển lãm khu vực Bắc Miền Trung năm 2013 tại Nghệ An

Mùa Hạ 1 - Chất liệu: Mực tàu, giấy dó - Kích thước: 60cm x 80cm - Triển lãm khu vực Bắc Miền Trung năm 2015 tại Thanh Hóa

Những gương mặt đến từ tương lai - Chất liệu: Tổng hợp - Kích thước: 60cm x 110cm - Triển lãm khu vực II - Đồng bằng Sông Hồng năm 2017 tại Hải Dương

Sáng-Trưa-Chiều - Chất liệu: Mực tàu, giấy dó - Kích thước: 60cm x 80cm 

Nét chạm dân gian - Chất liệu: Màu nước - Kích thước: 60cm x 90cm

Anh Ngọc - Anh Đức (Tuyển chọn và giới thiệu)

. . . . .
Loading the player...