03-03-2020 - 14:17

Công bố lộ trình tổ chức các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh

Bộ VHTTDL vừa ban hành Đề án tổ chức các cuộc triển lãm, liên hoan tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2030

Hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh sẽ được thực hiện theo lộ trình.

       Mục đích của đề án nhằm tạo sự ổn định chủ động và phát triển bền vững trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật, công bố phổ biến tác phẩm từ nay đến năm 2030 cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức nghệ thuật trong và ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc. Đây là cơ sở để các đơn vị nghệ thuật chủ động chuẩn bị nhân lực, tài chính, các tác phẩm, phương thức hoạt động, sáng tạo cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Bên cạnh đó, đề án cũng giúp lãnh đạo các đơn vị căn cứ kế hoạch để chủ động triển khai đặt hàng các tác giả, nhằm tạo ra nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và tham dự các cuộc thi, triển lãm, liên hoan các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh. 

       Việc triển khai thực hiện đề án sẽ giúp các đơn vị chủ động tăng cường xã hội hóa hoạt động nghệ thuật; khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đầu tư cho hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh. Quá trình thực hiện đề án giúp cơ quan quản lý nhà nước đánh giá thực trạng hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm từng giai đoạn, từ đó định hướng, tìm chính sách, giải pháp khắc phục những yếu kém, thúc đầy sự nghiệp mỹ thuật, nhiếp ảnh phát triển phù hợp với thực tế đời sống xã hội…

       Cụ thể lộ trình tổ chức, Cuộc thi và Triển lãm Việt Nam (quy mô toàn quốc 3 năm/lần); Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc (3 năm/lần); Festival mỹ thuật trẻ (quy mô toàn quốc 2 năm/lần); Cuộc thi và Triển lãm Tranh đồ họa 10 nước ASEAN (4 năm/lần); Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc (5 năm/lần); Cuộc thi và Triển lãm tranh Thiếu nhi toàn quốc (2 năm/lần); Festival Nhiếp ảnh trẻ (quy mô toàn quốc 2 năm/lần); Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật Việt Nam (quy mô toàn quốc 2 năm/lần). Dự kiến theo kế hoạch từ năm 2021 trở đi khi Đề án Thành phố nhiếp ảnh và Đề án Nghệ thuật Sơn mài Việt Nam được phê duyệt, thì trong kế hoạch nhiệm vụ hàng năm Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm sẽ tổ chức định kỳ 2 năm/lần cho mỗi sự kiện. Với lộ trình trên, trong năm 2020 sẽ có 4 sự kiện được tổ chức, gồm Cuộc thi và Triển lãm mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và TPHCM; Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc; Cuộc thi và Triển lãm đồ họa 10 nước ASEAN; Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam tại Hà Nội và TPHCM.

Nguồn tin: Daidoanket.vn

. . . . .
Loading the player...