15-12-2019 - 14:44

HĐND tỉnh Hà Tĩnh bế mạc kỳ họp thứ 12, khóa XVII

Sau gần 3 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, với tinh thần dân chủ, đổi mới, trách nhiệm cao, sáng ngày 15/12/2019, kỳ họp lần thứ 12, khóa XVII của HĐND tỉnh đã tiến hành phiên bế mạc.

        Tại kỳ họp lần này, đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, tờ trình; tham gia thảo luận tại hội trường về các mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH Hà Tĩnh thời gian tới. Kuf họp cũng dành khá nhiều thời gian để các đại biểu tiến hành chất vấn các sở, ngành: Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Tòa án nhân dân tỉnh và Sở LĐ-TB&XH. Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đã có bài phát biểu ghi nhận các ý kiến và cảm ơn sự quan tâm giám sát, đánh giá, ý kiến, kiến nghị chất vấn rất trách nhiệm, tâm huyết của cử tri và các vị đại biểu HĐND tỉnh và tập trung phân tích sâu, làm rõ một số vấn đề trọng tâm về phát triển KT-XH và những vấn đề liên quan đến đời sống của cử tri, nhân dân tỉnh nhà như các các vướng mắc, khó khăn và kiểm soát đôn đốc các dự án đầu tư, về xử lý nước sạch, rác sinh hoạt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước năm 1980,

         Đánh giá về phần chất vấn tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu chất vấn cũng như các ngành được chất vấn. Tuy nhiên, chủ tọa kỳ họp cũng phân tích những tồn tại trong quá trình chất vấn để có giải pháp khắc phục, hoàn thiện. “Chúng ta đã chất vấn, chúng ta đã trả lời và đã hứa thì phải làm và trách nhiệm làm thuộc về UBND tỉnh. Khi tổ chức thực hiện phải có lộ trình cụ thể, gắn với đó là kiểm tra, đôn đốc tiến độ; HĐND, các ban HĐND sẽ giám sát việc thực hiện nhằm đảm bảo kết quả cao nhất, xứng đáng với niềm tin của nhân dân".

        Tại phiên bế mạc, các đại biểu lần lượt thông qua 23 dự thảo nghị quyết. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định: kỳ họp của HĐND tỉnh đã làm việc nghiêm túc, khoa học, với tinh thần dân chủ, đổi mới, trách nhiệm cao, hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra.

Bảo Phan

. . . . .
Loading the player...