01-04-2020 - 09:53

Học sinh Tiểu học Tân Giang vẽ tranh phòng chống dịch Covid-19

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 của Việt Nam đang ghi nhận ngày càng nhiều hành động đẹp, việc làm ý nghĩa khi cả hệ thống chính trị đã và đang vào cuộc với một quyết tâm lớn, một sự đồng tâm hiệp lực mạnh mẽ để chung tay phòng chống dịch. Các em học sinh trường Tiểu học Tân Giang -TP Hà Tĩnh đã góp một phần nhỏ của mình vào việc phòng chống và đẩy lùi đại dịch corona bằng hoạt động vẽ tranh rất bổ ích trong thời gian nghỉ chống dịch.

. . . . .
Loading the player...