20-01-2020 - 08:27

Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, sáng 18/1, tại Trường Chính trị Trần Phú, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải

và Hiệu trưởng Trường chính trị Trần Phú  Đinh Quốc Thị chủ trì Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

       Đọc diễn văn khai mạc Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã lần lượt ôn lại những mốc son chói lọi trong 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; những bước tiến của tỉnh nhà trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội… Từ một tỉnh nghèo, Hà Tĩnh đã vươn lên trở thành tỉnh có quy mô nền kinh tế đứng thứ 31 của nước, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ.

       Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò to lớn của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh trong 90 năm qua đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng của con người Hà Tĩnh nhằm xây dựng quê hương giàu mạnh.

       Báo cáo đề dẫn Hội thảo của đ/c Đinh Quốc Thị - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú mong muốn Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ hơn một số nội dung thông qua các sự kiện ở từng giai đoạn lịch sử đối cới từng ngành, lĩnh vực cụ thể để phân tích và đánh giá và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng qua từng thời kỳ cách mạng, từ đó kiến nghị đề xuất các nhiệm vụ, các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Hà Tĩnh

       TS Đặng Duy Báu - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã mở đầu phần tham luận với chủ đề “Đảng bộ Hà Tĩnh kiên cường và sáng tạo”

       PGS.TS Trần Thị Thu Hương – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, góp phần làm rạng danh quê hương anh hùng của một dân tộc qanh hùng”

       PGS.TS Đinh Quảng Hải - Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam tham luận tại Hội thảo với nội dung “Nhìn lại quá trình 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

       PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đi sâu phân tích những nội dung với tham luận: Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám.

       PGS.TS Nguyễn Danh Tiên - Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận với chủ đề “Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Hà Tĩnh”

       TS Nguyễn Thành Vinh - Ban Tuyên giáo Trung trình bày tham luận với chủ đề “Hà Tĩnh - Pho lịch sử bằng vàng của Đảng”

       Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh Trần Huy Oánh có tham luận: Thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh đảng bộ nhiệm lỳ qua - Vai trò của cấp ủy Đảng.

       Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bùi Nhân Sâm với tham luận: Đảng bộ Hà Tĩnh xây dựng tổ chức Hội Nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị qua các thời kỳ cách mạng

       Đại tá. TS Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh với tham luận: Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hà Tĩnh

       Phát biểu bế mạc Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải khẳng định: Hơn 60 bản tham luận gửi về và 9 bản tham luận được trình bày tại Hội thảo đã đi sâu nghiên cứu, phân tích, làm sáng tỏ nhiều nội dung về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh và những đóng góp quan trọng đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi cho Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh” sẽ tiếp thêm sức mạnh, động viên cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu xứng đáng với truyền thống của quê hương của Đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh kỷ niệm

 

Nhật Linh

 

 

. . . . .
Loading the player...