11-03-2023 - 07:31

Kế hoạch phát động Cuộc vận động sáng tác thơ, ca khúc về Công đoàn, công nhân viên chức lao động Hà Tĩnh lần thứ I và thiết kế biểu trưng (lô gô) Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 01 /KH-LĐLĐ-HLHVHNT ngày 09 tháng 3 năm 2023 về kế hoạch phát động Cuộc vận động sáng tác thơ, ca khúc về Công đoàn, công nhân viên chức lao động Hà Tĩnh lần thứ I và thiết kế biểu trưng (lô gô) Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

. . . . .
Loading the player...