05-06-2019 - 09:55

Nét đẹp truyền thống lễ rước hội đền Chiêu Trưng Đại vương năm 2019

       Đền Chiêu Trưng thờ danh tướng Lê Khôi – người cháu ruột của vua Lê Lợi được xây dựng trên núi Long Ngâm, ngọn núi cuối cùng trong dãy núi Quỳnh Viên (Nam Giới).

        Danh tướng Lê Khôi đã lập được nhiều chiến công lừng lẫy trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược và đã trở thành vị Thành Hoàng và được nhân dân trong vùng lập nhiều đền thờ cúng để tưởng nhớ. Lễ hội Đền Chiêu Trưng được tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 5 âm lịch hàng năm ở 4 xã Thạch Bàn, Thạch Hải (Thạch Hà) và xã Mai Phụ, Thạch Kim (Lộc Hà).
       Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu trong Lễ rước trưa ngày 4/6/2019 tại đền Chiêu Trưng Đại vương.

Văn Bảy - Nhật Linh.

. . . . .
Loading the player...