24-09-2021 - 09:19

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đội ngũ văn nghệ sĩ của cả nước đã luôn nỗ lực, quyết tâm, đồng hành với đất nước trong đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập – tự do, vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, trở thành lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Sau 35 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của nước nhà tiếp tục phát triển, đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng trưởng thành. Hệ thống tổ chức của các Hội văn học, nghệ thuật từ Trung ương đến địa phương từng bước được củng cố. Hoạt động văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật ra đời, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, hướng tới hoàn thiện những phẩm chất cao quý văn hóa, con người Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển và lợi ích quốc gia dân tộc.

Phát huy truyền thống quý báu và những thành tựu to lớn đó, trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt hoạt động. Công tác phát hiện, chăm sóc, bồi dưỡng tài năng văn học, nghệ thuật được chú trọng. Hầu hết các lĩnh vực, các ngành nghệ thuật đều có những tác phẩm chất lượng tốt, tiếp tục bám sát vào dòng chảy của chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc sống trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp, cống hiến to lớn đối với đất nước của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng chúc mừng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân được tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong rằng, trong giai đoạn phát triển mới, Đảng đoàn, Chủ tịch, các thành viên của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp, dưới mái nhà chung của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ của mình, phấn đấu vì một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cần tập trung xây dựng và cụ thể hóa Chương trình hành động toàn khóa, gắn với tổng kết, đánh giá 50 năm văn học, nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất. Trước mắt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các hội cơ sở, phối hợp với các đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2021. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, động viên văn nghệ sĩ tích cực sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên một bức tranh sống động, đa dạng về văn học nghệ thuật của đất nước.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cần có một kế hoạch rõ ràng đối với việc phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng, giúp đỡ các tài năng trẻ, để họ thực sự vững vàng tiếp nối các thế hệ đi trước. Tăng cường các hoạt động giao lưu, quảng bá các giá trị văn học, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài và tiếp thu tinh hoa văn học nghệ thuật thế giới vào Việt Nam.

Liên hiệp cũng cần thường xuyên, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ý kiến phản biện, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. “Đảng, Nhà nước ta luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật; đồng thời mong muốn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những phản biện, đóng góp xác đáng của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với những vấn đề quan trọng của đất nước” – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tối đa về điều kiện sáng tạo cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Đồng chí cũng tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; với bản lĩnh, tài năng, tâm huyết và khát vọng chung của giới văn nghệ sĩ, chắc chắn nền văn học nghệ thuật của đất nước sẽ ngày càng phát triển, có thêm nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi đón nhận Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định, đây là một vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. “Quyết định của Ban Bí thư thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các hoạt động của Liên hiệp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hơn 4 vạn văn nghệ sĩ cả nước mong muốn sau Đại hội X, bộ máy lãnh đạo của Liên hiệp sớm được kiện toàn” – Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho rằng, mọi thành công trong công việc, trong sự nghiệp dù lớn hay nhỏ đều xuất phát từ nhân tố “con người”. Con người gắn kết với nhau trong tổ chức, thống nhất trong tư tưởng, ý chí và hành động, qua đấu tranh hun đúc nên tinh thần đoàn kết. Chính bởi vậy, với truyền thống vẻ vang hơn 70 năm của Liên hiệp, Đảng Đoàn Liên hiệp cùng với Đoàn Chủ tịch và Ủy ban toàn quốc nguyện đoàn kết một lòng, nhất trí về tư tưởng, chính trị, thống nhất trong hành động, đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Quyết tâm phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo tập thể đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Sau Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, Hội nghị lần thứ 3 Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành bầu Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam./.

Nguồn tin: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

. . . . .
Loading the player...