Nhiếp ảnh

Tác giả Nguyễn Quốc Khánh

Tác giả Nguyễn Quốc Khánh

22-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1972, quê quán P.Bắc Hà – Tp Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Nguyễn Quang Vinh

Tác giả Nguyễn Quang Vinh

17-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Quang Vinh, quê quán Xuân An - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Lưu Tất Thắng

Tác giả Lưu Tất Thắng

08-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lưu Tất Thắng, sinh năm 1953, quê quán Trường Sơn – Đức Thọ. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Nguyễn Sinh Hương

Tác giả Nguyễn Sinh Hương

08-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Sinh Hương, sinh năm 1960, quê quán Nam Đàn – Nghệ An. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan

04-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phan Thoan, sinh năm 1924, quê quán Đức Thủy – Đức Thọ. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn

04-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hữu Vơn, sinh năm 1947, quê quán Thuần Thiện – Can Lộc. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Phan Xuân Hòa

Tác giả Phan Xuân Hòa

28-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phan Xuân Hòa, sinh năm 1948, quê quán Hương Trạch - Hương Khê. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông

25-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Đình Thông, sinh năm 1957, quê quán Đức Lĩnh - Vũ Quang. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Lê Quang Diện

Tác giả Lê Quang Diện

20-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Quang Diện, sinh năm 1958, quê quán Cẩm Quan - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Chuyên ngành: Nhiếp ảnh
Tác giả Lê Anh Thi

Tác giả Lê Anh Thi

07-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Anh Thi. Sinh năm 1957, quê quán Thạch Quý - Tp Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
  [Đầu]... 1 2 3 4 ... [Cuối]
Loading the player...