Nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đình Hướng

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đình Hướng

30-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Đình Hướng (Trần Hướng)
Tác giả Đậu Đình Hà

Tác giả Đậu Đình Hà

28-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Đậu Đình Hà, sinh năm 1972, quê quán Xuân Hải - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hải

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hải

23-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1971, quê quán Cẩm Trung - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Đinh Nho Lý

Tác giả Đinh Nho Lý

20-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Đinh Nho Lý, sinh năm 1959, quê quán Sơn Phố - Hương Sơn - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Huỳnh Nam

Tác giả Huỳnh Nam

14-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Huỳnh Nam, sinh năm 1967, quê quán Hải Châu - Tp Đà Nẵng. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Dương Kim Lộc

Tác giả Dương Kim Lộc

08-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Dương Kim Lộc, sinh năm 1957, quê quán Thạch Lạc - Thạch Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Tác giả Nguyễn Hữu Thành

Tác giả Nguyễn Hữu Thành

06-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1962, quê quán Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh.
Tác giả Nguyễn Đăng Ban

Tác giả Nguyễn Đăng Ban

04-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Đăng Ban, sinh năm 1957, quê quán Thái Yên - Đức Thọ. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Sỹ Ngọ

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Sỹ Ngọ

02-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Sỹ Ngọ, sinh năm 1937, quê quán Quảng Vọng - Quảng Xương - Thanh Hóa. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp Ảnh
Tác giả Dương Văn Bảy

Tác giả Dương Văn Bảy

26-04-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chân dung tác giả Dương Văn Bảy, sinh năm 1948, quê quán Thạch Kim – Lộc Hà – Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Nhiếp ảnh
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...