01-07-2021 - 07:30

Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Văn nghệ Hà Tĩnh thông báo số 220/TB-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

. . . . .
Loading the player...