06-05-2023 - 12:31

THÔNG BÁO SỐ 2 Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 196/TB-MTNATL ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về thông báo số 2 Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2023

. . . . .
Loading the player...