24-04-2023 - 07:21

Thông báo V/v gửi ảnh để tham gia trưng bày tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh năm 2023

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 27/TB-HVN ngày 24 tháng 4 năm 2023 V/v gửi ảnh để tham gia trưng bày tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh năm 2023

. . . . .
Loading the player...