26-04-2023 - 09:31

Thông báo V/v xin gia hạn thời gian nhận ảnh và điều chỉnh Thể lệ cuộc thi “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 132 /TT-BQL.QT ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Ban QLQT Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ về việc xin gia hạn thời gian nhận ảnh và điều chỉnh Thể lệ cuộc thi “Khoảnh khắc Quảng trường Hồ Chí Minh”

. . . . .
Loading the player...