Thông báo

Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025

Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025

17-05-2021
Văn nghệ Hà Tĩnh thông báo Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025
Về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19

Về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19

06-05-2021
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản ban hành số 2650 /UBND-VX1 ngày 05 tháng 5 năm 2021 về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 21h tối 5/5/2021 cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.
Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

06-05-2021
Văn nghệ Hà Tĩnh Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

03-05-2021
Văn nghệ Hà Tĩnh thông báo công văn số 322 - CV/BTGTU ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Thông báo: Thể lệ Cuộc thi bút ký, phóng sự trên Tạp chí Hồng Lĩnh

Thông báo: Thể lệ Cuộc thi bút ký, phóng sự trên Tạp chí Hồng Lĩnh

27-04-2021
Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991-2021), Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức Cuộc thi bút ký, phóng sự trên Tạp chí Hồng Lĩnh.
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)

11-03-2021
Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu Thông báo số 199/ SVHTTDL - QLVH V/v mời tham gia Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021)
Thông báo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phát động đợt sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh

Thông báo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phát động đợt sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh

08-02-2021
Thực hiện công văn số 135 CV/BTGTU ngày 13 tháng 01 năm 2021 về việc việc phát động đợt sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh. Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh thông báo đến toàn thể hội viên các chuyên ngành tham gia hưởng ứng.
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...