Thông báo

Thông báo của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương về việc gửi đề cương sách, bài viết đề nghị xét hỗ trợ

Thông báo của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương về việc gửi đề cương sách, bài viết đề nghị xét hỗ trợ

29-12-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo đến toàn thể hội viên công văn số 80-CV/HĐ về việc gửi đề cương, sách, bài viết đề nghị được hỗ trợ của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương !
Tin buồn

Tin buồn

09-12-2020
Thông báo về Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương

Thông báo về Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đất Tổ Hùng Vương

06-11-2020
Ngày 23/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đất Tổ Hùng Vương. Thời gian nhận tác phẩm từ tháng 10/2020 đến hết tháng 5/2021
Hà Tĩnh tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội đến khi có thông báo mới

Hà Tĩnh tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội đến khi có thông báo mới

25-08-2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vừa ban hành công văn số 953/SVHTTDL-NSVHGĐ về việc đẩy mạnh phòng chống dịch Covid trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 6 ... [Cuối]
Loading the player...