Thông báo

Hà Tĩnh tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội đến khi có thông báo mới

Hà Tĩnh tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội đến khi có thông báo mới

25-08-2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vừa ban hành công văn số 953/SVHTTDL-NSVHGĐ về việc đẩy mạnh phòng chống dịch Covid trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Thông báo về việc tiếp nhận tác phẩm tham dự xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII

Thông báo về việc tiếp nhận tác phẩm tham dự xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII

01-08-2020
Thực hiện Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc “Ban hành Thể lệ Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII”, Văn phòng Hội thông báo để các tác giả gửi tác phẩm tham dự xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII cho Ban Tổ chức theo đúng mục đích, yêu cầu, những quy định của Thể lệ….
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...