Thông báo

THÔNG BÁO về việc gửi tư liệu tác giả, tác phẩm tham gia tuyển sách

THÔNG BÁO về việc gửi tư liệu tác giả, tác phẩm tham gia tuyển sách " Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh"

26-10-2017
Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh và sự phối hợp giúp đỡ của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh và Hội Mỹ thuật Việt Nam có kế hoạch xuất bản tuyển tập “Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh” vào cuối năm 2017.
Loading the player...