02-03-2023 - 07:09

V/v Tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc”

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 58 /TB-MTNATL ngày 20 tháng 2 năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc Tổ chức “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc”

. . . . .
Loading the player...