18-05-2020 - 00:35

Bác Hồ trong tác phẩm của Nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim

Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2020), Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số các tác phẩm của Nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim.

       Nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim (10/12/1917 - 1/12/2011) tại Hà Nội. Bà trúng tuyển vào Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa XIII (1939 - 1944) cùng với các họa sĩ Huỳnh Văn Thuận, Phạm Văn Đôn, Nguyễn Sỹ Ngọc, Trần Đinh Thọ… Trong thời kỳ học tại trường, bà đã tham gia hoạt động ban tuyên truyền, khánh tiết của Hội truyền bá quốc ngữ, hoạt động văn hóa cứu quốc trong mặt trận Việt Minh. Cách mạng Tháng Tám thành công, bà là thành viên của Hội Văn hóa cứu quốc trong Ban biên tập Tạp chí Tiền Phong, đồng thời vẽ tranh cổ động phục vụ kịp thời những yêu cầu của Cách Mạng… Năm 1946, bà dược vinh dự vào Phủ Chủ tịch để vẽ và nặn tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

       Đề tài Bác Hồ chiếm phần lớn trong sự nghiệp sáng tác của nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim. Bà đã tập trung nhiều suy nghĩ, đầu tư sức lực,trí tuệ thể hiện. Tình cảm đối với Bác trở thành ngọn lửa say mê sáng tạo đối với bà. Các tác phẩm được bà thể hiện được cái thần thái ung dung ẩn chứa nội tâm sâu thẳm của Bác, khẳng định khả năng khái quát đặc điểm, tinh thần, ý chí của vị lãnh tụ Việt Nam

       Cuộc đời hoạt động của nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim được trải dài và gắn liền với những biến cố, thăng trầm của lịch sử từ những ngày đầu Cách Mạng cho đến khi giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Bà luôn là một nghệ sĩ của Cách Mạng, của nhân dân, với những tác phẩm sống động, giàu sức sống chan chứa sự nhiệt huyết và đầy chất anh hùng ca của hiện thực Cách Mạng Việt Nam.

       Với những cống hiến của bà cho nền nghệ thuật nước nhà năm 2000 bà đã được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt II cho các tác phẩm: Chân dung Bác Hồ, Nữ du kích, Cô gái tự vệ thành phố Huế, Hạnh phúc, Chân dung cháu gái.

Tượng Bác Hồ - Chất liệu thạch cao

Chân dung Bác Hồ

Hạnh phúc - Phù điêu

Chân dung cháu - Tượng đồng

Tượng bán thân Nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim - Tượng đồng

Anh Ngọc

. . . . .
Loading the player...