13-08-2020 - 07:33

Ban Bí thư Trung ương tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Tối 12/8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức lễ tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019.

Các đồng chí Trần Quốc Vượng, Võ Văn Thưởng trao tặng thưởng cho các tác phẩm xếp loại A.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ… tới dự.

Đây là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và giao Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thực hiện.

Tổng số 93 tác phẩm, trong đó có 38 cuốn sách, 55 bài viết và chương trình phát thanh đã được các cơ quan, đơn vị gửi đề nghị Hội đồng xét tặng thưởng.

Căn cứ kết quả xét của các Tiểu ban sơ tuyển và Hội đồng xét chọn, tại buổi lễ, 15 tác phẩm đã được trao tặng thưởng, trong đó có 4 tác phẩm xếp loại A, gồm: “Văn hóa nhiếp ảnh – Một góc nhìn”, tác giả Trần Quốc Dũng (Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam); “Nghệ thuật dưới góc độ di truyền”, tác giả Vũ Hiệp (Hội Kiến trúc sư Việt Nam); “Ma thuật của truyện kể”, tác giả Cao Kim Lan (Viện Văn học); “Giấu vàng trong gió thu”, tác giả Khuất Bình Nguyên (Hội Nhà văn Việt Nam).

Hội đồng trao tặng thưởng cho 7 tác phẩm xếp loại B và 4 tác phẩm xếp loại C.

Các tác phẩm được tặng thưởng dịp này đều đã được xuất bản, có giá trị khoa học và đóng góp về lý luận, thực tiễn; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước..., góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.

Theo đánh giá của Hội đồng, so với kỳ tặng thưởng trước, ở lần xét thưởng này, số lượng tác phẩm gửi về Hội đồng đề nghị tặng thưởng tăng lên. Mặt bằng chung về chất lượng các tác phẩm được cải thiện, xuất hiện một số công trình tốt, mạnh dạn thể nghiệm, tìm tòi hướng nghiên cứu, phê bình mới, có sức ảnh hưởng trong đời sống văn học, nghệ thuật. Đây là một biểu hiện sinh động cho thấy uy tín và sức thu hút từ tặng thưởng của Ban Bí thư đối với giới lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019 nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy, phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có tác phẩm tốt, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực này.

Nguồn tin: Baochinhphu.vn

 

. . . . .
Loading the player...