22-09-2017 - 10:45

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Chiều ngày 22/9/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi gặp mặt, làm việc với Đảng đoàn, Ban thường vụ Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh để trao đổi về tình hình hoạt động trên lĩnh vực Văn học Nghệ thuật thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ của Hội thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động, kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2017, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới cũng như các kiến nghị, đề xuất trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. 

Ngoài bản báo cáo, các thành viên trong Ban thường vụ Hội chia sẻ thêm những suy nghĩ đầy tâm huyết của mình trước những khó khăn trong hoạt động Hội

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có những ý kiến đánh giá thẳng thắn về tình hình hoạt động hiện nay cũng như nhiệm vụ sắp tới liên quan đến những kiến nghị, đề xuất  của Hội dự kiến trình Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian tới nhằm tạo đà cho sự phát triển trên lĩnh vực hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh nhà.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận những thành tích của Hội đã đạt được trong những năm qua, chia sẻ với những khó khăn của anh chị em văn nghệ sĩ, đồng thời nhấn mạnh Ban sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cùng đồng hành với lãnh đạo Hội trong việc tìm kiếm các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển công tác văn học, nghệ thuật như tinh thần của Chương trình hành động 848 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghj quyết 23 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới..

Linh Châu

. . . . .
Loading the player...