12-05-2020 - 00:28

Biên đạo múa PHAN VĂN SƠN

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu biên đạo múa Phan Văn Sơn, hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu - Biểu diễn


Ngày tháng năm sinh: 9 -10 - 1984
Quê quán:   Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An
Hội viên Hội nghệ sỹ múa Việt Nam. Năm kết nạp: 2014
Hội viên Hội Liên hiệpVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Sân khấu - Biểu diễn     Năm kết nạp:  2015
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 6 thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tĩnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0911018882 Gmail thieugia.1982@gmail.com
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản: Đã biên đạo nhiều tác phẩm múa tham gia các Hội diễn toàn quốc và trong tỉnh
Giải thưởng VHNT:
 - Huy chương Vàng Liên hoan Nghệ thuật quần chúng toàn quốc Bộ đội thông tin tại Hà Nội ( tác phẩm múa: Huyết mạch Thông tin, 2011 )
 - Huy chương Bạc tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng toàn quốc tuyên truyền hai tuyến biên giới tại Quảng Ninh ( tác phẩm múa: Ký ức, 2013)
- Giải A Liên hoan Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh ( tác phẩm múa: Đồng đội tôi 2012, tác phẩm múa: Chiến lũy năm, 2013)
- Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng toàn quốc tại Quảng Ninh (tác phẩm múa: Nguồn sáng, 2014)  
- Bằng khen của Hội nghệ sỹ Múa Việt Nam trong cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc  năm 2016
- Huy chương bạc tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng toàn quốc tuyên truyền hai tuyến biên giới tại Điện Biên (tác phẩm múa: Tình quê Ví, Giặm 2017)  
- Huy chương vàng tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng toàn quốc tuyên truyền hai tuyến biên giới  tại Hà Nội (tác phẩm múa:  Bến quê, năm 2018 )
- Huy chương bạc tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Câu hò nối những dòng sông tại Quảng Bình (Tình Quê Ví, Giặm năm 2019 )
- Biên đạo chương trình hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2019 đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc cho 3 tác phẩm ca múa, nhạc, 
- Biên đạo chương trình hội diễn văn nghệ liên hoan NTQC Lực lượng vũ trang toàn tĩnh cho Huyện Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh năm 2019 1 giải nhì, 2 giải 3
 - Bằng khen của Ủy ban toàn quốc liên hiệp các hội VHNT Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động VHNT năm 2019”

Một số hình ảnh tiết  mục tham gia các hội diễn


 

. . . . .
Loading the player...