24-07-2020 - 14:02

Tác giả Trần Minh Chính

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Trần Minh Chính, hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu - Biểu diễn

                                        

 

Ngày tháng năm sinh: 19 - 5- 1953

Quê quán:   Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Nơi thường trú: Xóm Thắng Hòa, Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh  

Hội viên Hội Liên hiệpVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Sân Khấu - Biểu diễn.  Năm kết nạp: 1995 

Địa chỉ liên lạc:  Xóm Thắng Hòa, Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh . ĐT: 01698072402                                                     

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

- Đồng Lộc sáng ngời chân lý (Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc)

- Hội CCB Việt Nam mỗi bước trưởng thành (Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB VN)

- Hát mừng đất nước nở hoa (Kỷ niệm 75 năm thành lập nước CHXHCN Việt nam)

- Người nông dân ơn Đảng bác Hồ (Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân VN)

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...