21-06-2020 - 10:00

Tác giả Lê Diễn Viên

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Lê Diễn Viên, hội viên Hội LHVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu - Biểu diễn

                                                     

Ngày tháng năm sinh: 10 - 5 - 1949
Quê quán: Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Nơi công tác:  Nguyên Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên đã nghỉ hưu
Hội viên Hội Liên hiệpVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành:  Sân khấu - Biểu diễn    Năm kết nạp:  2000  
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 12, Thị trấn Cẩm Xuyên                                                       
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản
- Có nhiều kịch bản, tiểu phẩm sân khấu, hoạt cảnh dân ca Nghệ Tĩnh tham gia các hội diễn cấp tỉnh
- Nhiều tác phẩm thơ Đường luật in trong các tuyển tập thơ Đường luật Việt Nam

. . . . .
Loading the player...