18-07-2019 - 07:52

Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ văn nghệ sĩ

Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

Quang cảnh hội nghị

Sáng 17/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

Báo cáo đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương cho biết, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, đội ngũ văn nghệ sĩ được đảm bảo tự do sáng tạo trên cơ sở lấy chủ nghĩa yêu nước và ý chí tự cường làm cốt lõi cho tinh thần dân tộc, lấy tinh thần đổi mới làm động lực cho khát vọng sáng tạo; có chuyển biến về bảo vệ bản quyền tác giả. Đại bộ phận văn nghệ sĩ tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và những quyết sách mà Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra; kiên trì, tâm huyết với công việc sáng tạo, khẳng định các giá trị đạo đức, nhân văn. Có được sự ổn định này là nhờ lòng yêu nước, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ở mỗi văn nghệ sĩ.

Các hội tiếp tục chính sách tài trợ cho văn nghệ sĩ đầu tư công sức, trí tuệ nhằm sáng tạo các tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật. Quan tâm tổ chức các đợt đi thực tế và mở trại sáng tác cho hội viên; không ngừng động viên, giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp; đồng thời, phê phán thói hư, tật xấu và những biểu hiện tiêu cực góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện. Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật của các hội có chuyển biến tích cực, nhiều bài viết tốt được giới thiệu trên các báo, tạp chí. Xuất hiện một số hội viên trẻ có năng lực về lý luận, phê bình.

Ban Chấp hành các hội đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm xã hội hóa và hướng về cơ sở; phối hợp với các ban, ngành ở Trung ương và địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ có ý nghĩa.

Số lượng văn nghệ sĩ là hội viên các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành không ngừng tăng lên. Các hình thức kết nạp hội viên mới cũng được các hội quan tâm, phù hợp với xu thế phát triển mới (kết nạp thêm hội viên danh dự, hội viên liên kết,…). Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch hoạt động được xây dựng, các hội tập trung đẩy mạnh hoạt động của các chi hội, các câu lạc bộ để củng cố, nuôi dưỡng và tạo điều kiện phát triển những hạt nhân, hội viên mới. Chú trọng sắp xếp lại nhân sự các ban chuyên môn, các cơ quan cấp 2 của hội để tinh gọn và hoạt động hiệu quả.

Công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng sáng tạo của hội viên được chú trọng; đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực thể hiện năng lực, trách nhiệm, cách nhìn, cách tiếp cận và ý kiến phản biện của mình trong nhiều vấn đề phức tạp, đa diện của đất nước.

Các hội quan tâm tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, mừng thọ đối với các hội viên cao tuổi; đề xuất danh sách những hội viên có hoàn cảnh khó khăn để Trung ương thực hiện chế độ chăm sóc thường xuyên đối với văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nền văn học, nghệ thuật của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác văn hóa, văn nghệ trong thời gian vừa qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần được khắc phục như: thiếu cán bộ lãnh đạo văn nghệ chuyên trách, có uy tín cao về nghề nghiệp và quy tụ được hội viên; thực tiễn nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các hội có uy tín, kinh nghiệm quản lý tuổi đã cao, đến đại hội tới thực hiện chuyển giao thế hệ đang gặp khó khăn về nguồn cán bộ đủ tầm thay thế; chất lượng hội viên và việc phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ đang là vấn đề khó khăn xuất hiện ở một số hội; một số văn nghệ sĩ chưa đề cao trách nhiệm xã hội, công dân, có những phát ngôn, viết hồi ký, sách, báo bộc lộ sự dao động, hoài nghi về lý tưởng và niềm tin về sự phát triển của đất nước trong vận hội mới.

Thiếu vắng những tác phẩm tâm huyết, có giá trị lâu bền, những cá tính sáng tạo độc đáo, nhất là ở các tác phẩm văn xuôi và thơ. Tác phẩm ít có chiều sâu về tư tưởng, giá trị nhân văn nhưng lại được truyền thông quảng bá rộng rãi, tác động không nhỏ đến thị hiếu thẩm mỹ của công chúng, nhất là giới trẻ. Trong sáng tác còn có biểu hiện dễ dãi, thiếu tính chuyên nghiệp, chiều theo thị hiếu tầm thường.

Công tác xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật đã được triển khai nhưng chưa đồng bộ ở các chuyên ngành, chưa thu hút được nhiều sự quan tâm, đóng góp nguồn lực của xã hội cho phát triển văn học, nghệ thuật. Hoạt động báo chí ở các hội đang gặp nhiều khó khăn, không tự cân đối được ngân sách, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của cơ quan ngôn luận các hội.

Hoạ sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản đã hoàn thiện

Phát biểu tại buổi làm việc, Hoạ sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết: Công tác chuẩn bị đại hội của 4 hội VHNT chuyên ngành Trung ương từ nay tới cuối năm đã được chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng, công khai, minh bạch. Công tác nhân sự của Hội Mỹ thuật Việt Nam là vấn đề được anh em văn nghệ sĨ quan tâm, nên Hội đã có sự cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng đưa vào danh sách. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội Mỹ thuật Việt Nam diễn ra từ 14-17/12. 

NSND Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đánh giá: Năm nay có nhiều ngày lễ kỹ niệm lớn, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức nhiều trại sáng tác đưa anh em văn nghệ sỹ đi thực tế sáng tác kịch bản. Hội đã nhận được 144 tác phẩm tham dự giải Cách diều Vàng. Trong năm 2019, Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ tổ chức 4 trại sáng tác cho các hội viên ở cả 3 miền trên cả nước tập trung sáng tác những mảng đề tài về kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Công tác bồi dưỡng những tài năng trẻ của Hội được quan tâm, đầu tư. Hội đã tổ chức hội thảo nhìn lại hoạt động điện ảnh năm 2018. Từ nay tới cuối năm đẩy mạnh, mở các lớp tập huấn, sáng tác về đề tài cách mạng, mở lớp tập huấn ở cả 3 miền. Bên cạnh đó, Hội luôn nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên...

ĐỘNG VIÊN VĂN NGHỆ SĨ KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO 

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định: Công tác chuẩn bị đại hội của 4 hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương nhiệm kỳ trong năm 2019 bao gồm: Hội Văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội và các văn kiện liên quan trình Ban Chỉ đạo Đại hội để việc tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt.

Vụ Văn hoá Văn nghệ cần tiếp thu ý kiến của các Hội, bổ sung hoàn thiện vào báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương cần làm trong 6 tháng cuối năm, gửi báo cáo đến từng Hội, cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ cùng phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội. 

Không ngừng động viên văn nghệ sĩ tham gia hưởng ứng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước; về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các Hội cần duy trì chế độ báo cáo thường xuyên đối với Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Văn hóa - Văn nghệ); chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ văn nghệ sĩ, kịp thời phát hiện những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong lĩnh vực hoạt động của hội./.

Nguồn tin: Tuyengiao.vn

. . . . .
Loading the player...