27-07-2018 - 07:50

Chùm ảnh Công an huyện Hương Sơn đảm bảo ANTT, chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động toàn dân "Chung tay xây dựng nông thôn mới”. Trong thời gian qua, Công an huyện Hương Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở; đồng thời chỉ đạo Công an các xã hoàn thiện hệ thống hồ sơ liên quan triển khai thực hiện tiêu chí an ninh trật tự là một trong các tiêu chí của xây dựng nông thôn mới. Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chùm ảnh của tác giả trẻ Ánh Dương về đề tài lực lượng Công an huyện Hương Sơn.

Công an huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện giữ vững tiêu chí “ANTT tại cơ sở”; tham mưu, củng cố hệ thống chính trị, đề xuất giải quyết các vấn đề bức xúc nổi lên, tăng cường công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn dân cư. Đồng thời phân công cán bộ, xây dựng các kế hoạch bảo vệ, đảm bảo an toàn thi công triển khai các chương trình dự án và tuyên truyền, vận động người dân nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ NTM.

San lấp mặt bằng tại thôn Làng Chè

San lấp mặt đường xã Sơn Kim 2

Phát quang hành lang an toàn giao thông

Việc đảm bảo ANTT không chỉ thể hiện ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các biện pháp của lực lượng Công an mà còn huy động sự vào cuộc tích cực của đông đảo nhân dân. Thời gian qua, Công an huyện Hương Sơn đã chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo thành phong trào sâu rộng, mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thường xuyên. 

Phối hợp với công an các xã giúp nhân dân xây dựng NTM

Phối hợp với học viên Trường Cao đẳng ANND 1 xây dựng NTM tại xã Sơn Ninh

Hỗ trợ bàn ghế cho thôn Kim Bình - xã Sơn Kim 2

Đến nay toàn huyện đã có 11 xã về đích nông thôn mới. Kết quả đó là sự  nỗ lực và cố gắng của Đảng bộ, quân và dân huyện Hương Sơn, trong đó có sự đóng góp của lực lượng Công an huyện, góp phần không nhỏ vào sự thành công trong công cuộc xây dựng NTM của huyện.

Chung sức với nhân dân gặt lúa tránh bão

Chặt cây tránh gãy đổ vào nhà dân khi mùa mưa bão tới

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua việc tổ chức ra quân về cơ sở đã góp phần tăng cường mối quan hệ, tình cảm gắn bó quân dân, lực lượng Công an huyện Hương Sơn đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng cán bộ, nhân dân về hình ảnh ngươi cán bộ chiến sỹ vì nước quên thân, vì dân phục vụ. ../.
 

. . . . .
Loading the player...