11-06-2018 - 09:12

Chùm tranh tham gia triển lãm "Về với sông Hương 2018"

Kỷ niệm 35 năm ra số đầu tiên, Tạp Chí Sông Hương tổ chức khai mạc phòng triển lãm tranh “Về với Sông Hương 2018” với nội dung phong phú về cuộc sống đương đại, chiều sâu ký ức văn hóa Việt Nam trên mọi nẻo đường, những nét đặc trưng về văn hóa Huế... Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chùm tranh của các họa sĩ Đặng Mậu Tựu, Lê Bá Cang, Nguyễn Ánh Dương, Lê Văn Nhường, Phạm Trinh, Đặng Mậu Triết...tham gia triển lãm.

Sương chiều Bạch Mã - Chất liệu sơn dầu - KT 100x160 cm (Đặng Mậu Tựu)

Cái bóng - Chất liệu sơn dầu - KT 80x100cm (Đặng Mậu Tựu)

Độc thoại - Chất liệu sơn dầu - KT 80x80 cm (Đặng Mậu Tựu)

Đêm dưới chân thành cổ - Chất liệu sơn mài - KT 40x120 cm (Lê Bá Cang)

Khúc tiêu dao - Chất liệu sơn dầu - KT 150x150 cm (Đặng Mậu Triết)

Mùa hoa đăng - Chất liệu sơn dầu - KT 150x160 cm (Đặng Mậu Triết)

Khúc xuân 2 - Chất liệu sơn mài - KT 120x120 cm  (Nguyễn Đăng Sơn)

Miền nắng gió - Chất liệu tổng hợp - KT 140x123 cm (Lê Văn Nhường)

Chuyển động - Chất liệu tổng hợp - KT 100x100 cm (Lê Văn Nhường)

Vết lăn trầm 1 - Chât liệu Acrylic tổng hợp - KT 100x100 cm (Nguyễn Thiện Đức)

Ngã ba sông - Chất liệu Acrylic - KT 60x80 cm (Nguyễn Ánh Dương)

Sóng - Chất liệu tổng hợp - KT 60x80 cm (Nguyễn Ánh Dương)

Bóng tiền nhân 5 - Chất liệu Acrylic - KT 154x157 cm (Phạm Trinh)

Anh Đức

 

. . . . .
Loading the player...