11-02-2018 - 21:02

Chuyên đề: Tập trung phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại bền vững

Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Mậu Tuất (137+138) hân hạnh giới thiệu chuyên đề "Tập trung phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại bền vững" của đồng chí Hà Văn Trọng - TUV - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh.

Đồng chí Hà Văn Trọng - TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh

Năm 2017, trong bối cảnh khó khăn chung của toàn tỉnh nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ngành cấp tỉnh, sự quyết tâm cao độ, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực của nhân dân và các doanh nghiệp nên Thành phố Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật đáng ghi nhận.
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, một số lĩnh vực có mức tăng trưởng khá. Trong 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được HĐND thành phố thông qua, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, các chỉ tiêu cơ bản quan trọng đều có mức tăng trưởng cao so với kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất các ngành (theo giá so sánh 2010) đạt 9.714 tỷ đồng. Tăng trưởng kinh tế đạt 11,55%. Kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng TM-DV, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hoạt động Thương mại - Dịch vụ tiếp tục phát triển tốt, nhiều cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ được đưa vào khai thác, kinh doanh góp phần thay đổi diện mạo đô thị như tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza, Vinpearl Hotel...Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ xã hội trên địa bàn Thành phố năm 2017 đạt 12.558 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là 9,02%. Giá trị sản xuất ngành Thương mại – Dịch vụ thực hiện đạt 6.110 tỷ đồng, tăng 11,74% so với thực hiện năm 2016. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, thực phẩm tươi sống, cũng như các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng được quan tâm. Thu ngân sách đạt 832.000 triệu đồng.Tổng chi ngân sách thành phố theo kế hoạch đạt 603tỷ đồng, đạt 120% KH. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao, vượt kế hoạch (278/KH 250 doanh nghiệp) và thu hút thêm được 15 dự án đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn, với tổng mức đầu tư lớn (dự kiến đạt 2.226 triệu đồng). Các dự án lâu nay dừng triển khai nay đã được tập trung tháo gỡ (thay đổi nhà đầu tư, điều chỉnh mục tiêu dự án...), đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác phát huy hiệu quả. Phòng trào nhựa hóa các tuyến phố trong các khu dân cư theo cơ chế của thành phố đã được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ và thu được kết quả rất cao, làm thay đổi cơ bản hạ tầng khối phố, khu dân cư.
Năm qua, thành phố cũng đã phát động và tạo được nhiều phong trào thi đua, đặc biệt là việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 10 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh; Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ gia đình, Tổ dân phố văn hóa đạt cao so với chỉ tiêu đề ra. Môi trường, cảnh quan, chỉnh trang hè phố, cây xanh được tập trung đầu tư; bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc đặc biệt là các tuyến phố Hàm Nghi, Phan Đình Phùng, Nguyễn Biểu, Nguyễn Du, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, Trần Phú. 
Năm 2017, thành phố tập trung cho đích hoàn thành xây dựng đô thị loại II, phường đạt chuẩn Văn minh đô thị và Nông thôn mới. Đến nay, thành phố đã đạt 54/59 tiêu chí với 91,88 điểm/100 điểm. Nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân, doanh nghiệp đạt 156,293 tỷ đồng, bằng 157% so với năm 2016 (trong đó: nhân dân: 46,293 tỷ đồng, doanh nghiệp 110 tỷ đồng, nâng tổng nguồn lực xã hội hóa huy động từ khi triển khai Đề án đến nay là 2.630 tỷ đồng, đạt 53% Đề án (cả giai đoạn). Đã tổ chức kiểm tra và công nhận 25 tuyến đường đạt “Tuyến đường văn minh đô thị”. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa, đã có 219 cơ quan, đơn vị đăng ký, có 110 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Xây dựng phường Tân Giang đạt chuẩn văn minh đô thị, các phường Văn Yên, Hà Huy Tập, Thạch Linh cơ bản đạt chuẩn văn minh đô thị; cấp giấy công nhận 4 phường: Nam Hà, Bắc Hà, Nguyễn Du, Trần Phú đạt chuẩn văn minh đô thị. 
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thành phố đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, nhất là  hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 10 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh; Tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở và Đại hội TDTT thành phố lần thứ VIII; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng từ cơ sở đến thành phố; Triển lãm ảnh “Hà Tĩnh làm theo lời Bác”; Triển khai thực hiện tốt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-16- 2020. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa và thôn, tổ dân phố văn hóa vượt kế hoạch và đạt cao so với năm 2016: Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 90,6%/KH90%, tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 88,89%/KH 83%.  

Một góc thành phố Hà Tĩnh - Ảnh: Anh Đức

Địa bàn thành phố cũng là nơi dễ phát sinh các tình hình phức tạp về trật tự an toàn xã hội và các tệ nạn. Năm qua, thành phố đã triển khai thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và tội phạm công nghệ cao; phòng cháy chữa cháy. Nhờ làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thành phố tiếp tục đảm bảo, ổn định và Công an thành phố năm 2017 vinh dự được Công an Tỉnh đề xuất hình thức khen thưởng tặng Cờ thi đua chính phủ. Duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển giao nhận quân đạt 100%  chỉ tiêu. Xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV đảm bảo cơ cấu, tổ chức biên chế, tập huấn, huấn luyện 100% đơn vị trên địa bàn, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 4 phường, xã đạt kết quả tốt. Xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. 
Công tác chỉ đạo điều hành được tập trung đổi mới; UBND thành phố đã chủ động, linh hoạt, bám sát cơ sở, tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại lâu nay để đẩy nhanh các mục tiêu theo kế hoạch, củng cố niềm tin của nhân dân. Công tác cải cách hành chính được cải thiện rõ nét, việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa nền hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được đảm bảo theo quy định.Tổ chức bộ máy được chăm lo kiện toàn, chất lượng hoạt động của các tổ chức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng lên. Thành phố Hà Tĩnh đã có sự tập trung cao và đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch đề ra nên tình hình kinh tế tiếp tục có bước phát triển: văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. 
Bước sang năm mới 2018, thành phố sẽ tập trung toàn lực, tận dụng tối đa các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí đạt đô thị loại II, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại bền vững. Tập trung rà soát các mô hình hiệu quả để triển khai nhân rộng, phát triển sản xuất, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; hoàn thành một số dự án trọng điểm về nâng cấp kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, các công trình thuộc chương trình mục tiêu, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đưa Trung tâm Hành chính công thành phố vào hoạt động. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm  bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, thành phố tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 đã đề ra, đưa thành phố Hà Tĩnh phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững./.


                            Xuân Mậu Tuất, 2018
                                  H.V.T
 

. . . . .
Loading the player...