22-11-2017 - 07:44

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI ( Nhiệm kỳ 2017-2022)

Sau đại hội phiên thứ nhất, sáng nay ngày 22/11/2017, Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI ( nhiệm kỳ 2017-2022) đã diễn ra với 157 đại biểu đại diện cho 80.000 hội viên hội cựu chiến binh tỉnh nhà.

        Tham dự đại hội có Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy  Trần Quốc Thại, Đặng Duy Báu, các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chương trình văn nghệ chào mừng

         Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh khẳng định trong 5 năm qua, Hội CCB các cấp đã đoàn kết, vận động, tập hợp CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” vượt qua mọi khó khăn; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 - 2017) góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh tỉnh nhà.

         Là một tổ chức chính trị - xã hội, trong những năm qua các cấp Hội đã vận động CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Hoạt động của các cấp hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của CCB trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài ra, các cấp Hội cũng tập trung động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm kinh tế giỏi và vận động cựu chiến binh tich cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, chương trình phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương đồng thời tích cực phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

         Đồng chí Trần Hậu Tám – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh báo cáo kiểm điểm của BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2012-2017. Bên cạnh nhiều ưu điểm như luôn tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Ban chấp hành tỉnh hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của hội, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương….. thì vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm như: việc cụ thể hóa chương trình làm việc toàn khóa, Nghị quyết Ban chấp hành từng thời gian chưa cụ thể, kịp thời; chỉ đạo chưa có giải pháp đồng bộ, quyết liệt; công tác lãnh đạo, chỉ đọa sơ kết, tổng kết thi đua chưa kịp thời….

        Tại đại hội, các đại biểu cũng được nghe một số tham luận trong đó tập trung làm rõ nhiệm vụ của Hội CCB trong tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và vai trò của Hội CCB trong tham gia phong trào, đặc biệt làm phong trào chung sức xây dựng NTM...

       Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhấn mạnh “Hội CCB các cấp phải thực sự là tổ chức nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền nhân dân ở cơ sở, nhất là khi có tình huống phức tạp phát sinh. Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ”.

         Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 và công bố danh sách 23 ủy viên trúng cử. Chiều cùng ngày, BCH khóa VI họp phiên thứ nhất để báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của BCH Hội CCB tỉnh khóa VI, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VI; BCH khóa VI nhận nhiệm vụ; thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội……


Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...