22-03-2018 - 20:17

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo

Sáng ngày 22/3/ 2018, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức nghe và cho ý kiến về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay”. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

       Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay” do Ban Tuyên giáo chủ trì soạn thảo được xây dựng nhằm mục tiêu thông qua công tác Tuyên giáo, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến căn bản, tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đề án nhằm khắc phục kịp thời và hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo công tác Tuyên giáo phải thường xuyên được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả; tạo sự đoàn kết, thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị tỉnh.Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đã góp ý về một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung trong Đề án. 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trình bày nội dung Đề án 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng góp ý nội dung Đề án

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh 

    Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng Dự thảo Đề án cũng như sự tham gia góp ý của các thành viên dự họp và đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp thu có sàng lọc để hoàn thiện Đề án trình BCH Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Bảo Phan
 

. . . . .
Loading the player...